home

ขอเรียนเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (โครงการสำรวจออกแบบ ถนนสาย ขก.1011 แยก ทล.2-บ.พระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น)

ขอเรียนเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (โครงการสำรวจออกแบบ ถนนสาย ขก.1011 แยก ทล.2-บ.พระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น) ในวันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องภูผ่าม่าน ชั้น 1 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

วันที่ : 30 ม.ค. 2562 16:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

วันที่ : 25 ธ.ค. 2561 15:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

วันที่ : 17 ธ.ค. 2561 15:45

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่ง นายช่างโยธา

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่ง นายช่างโยธา ส่วนปฏิบัติการ 

วันที่ : 26 พ.ย. 2561 10:15

การยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อประสานงาน 14 คู่มือสำหรับประชาชน

วันที่ : 30 ต.ค. 2561 09:30

logo
การส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินการตามนโยบาย "การยกเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม"

วันที่ : 24 ต.ค. 2561 15:15

logo
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

วันที่ : 08 ส.ค. 2561 12:00

logo
การขายทอดตลาดซากพัสดุที่ชำรุด ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ : 01 ส.ค. 2561 16:15

logo
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประกอบด้วย สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน และสรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

วันที่ : 01 มิ.ย. 2561 10:45

logo
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 05 เม.ย. 2561 07:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

Random Check การปฏิบิติงานตามโครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพวัสดุและงานก่อสร้าง (QCS.)ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมคุณภาพงานทางที่ 3 สำนักวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา กรมทางหลวงชนบท และฝ่ายวิเคราะห์ทดสอบและเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ดำเนินการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านควบคุมคุณภาพงานทางตามโครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพวัสดุและงานก่อสร้าง (QCS.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในเขตพื้นที่แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น จำนวน 4 สายทาง

วันที่ : 22 มี.ค. 2562 11:30

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และบริษัทท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด ศึกษาดูงานการทดสอบคุณภาพวัสดุผิวทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต

วันที่ : 20 มี.ค. 2562 15:00

นายกรัฐมนตรี เปิดสถานีรถไฟขอนแก่นใหม่ ในโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงจิระ - ขอนแก่น

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท  ร่วมพิธีเปิดใช้อาคารสถานี รถไฟขอนแก่นอย่างเป็นทางการในโครงการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่จิระ -ขอนแก่น โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี เป็นประธาน และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวรายงานรายละเอียดความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายรถไฟทางคู่ (เส้นทางสายชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น) รวมทั้งได้นั่งรถไฟขบวนพิเศษ จากสถานีรถไฟขอนแก่น ไปยังสถานีรถไฟท่าพระ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมบูรณ์  กนกนภากุล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 นายประจักษ์  รัตนมณี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมงานดังกล่าว

วันที่ : 13 มี.ค. 2562 16:00

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น

เมื่อวันที่10 มีนาคม 2562 เวลา 15.45 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น โดยมี นางสาวมณฑกาญจน์ ศรีวิลาศ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ กนกภนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น), นายประจักษ์ รัตนมณี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ให้การต้อนรับ ณ สถานีรถไฟขอนแก่น จ.ขอนแก่น

วันที่ : 11 มี.ค. 2562 09:45

แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนระบบการขนส่งทางราง ครั้งที่ 1

วันที่ : 07 มี.ค. 2562 15:15

ข่าวทั้งหมด

 

นายประจักษ์  รัตนมณี

   วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

home